• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

We nemen maar één keer afscheid en daarom is het prettig om dat geheel in stijl en ter nagedachtenis van de overledene te doen.

Wij kunnen u in deze moeilijke periode bijstaan met daadkracht en aandacht en samen met u zorgdragen voor een mooi en passend afscheid.

Hoe? Dat is geheel aan u en net waar u behoefte aan heeft. Wij kunnen u bijstaan met het maken van keuzes, aandragen van ideeën en de planning van de begrafenis of crematie. Of misschien hebt u voldoende aan iemand die de regie houdt op de dag van het afscheid.
Misschien weet u al precies wat u niet wil, maar weet u ook nog niet zo goed hoe dan wel. U kunt pas de juiste keuzes maken als u ook weet waaruit u kunt kiezen.

Naast de bekende wegen durven wij ook onbekende paden te bewandelen. Ieder mens is uniek en daarmee ook ieder afscheid. Wij staan u graag bij om dit te verwezenlijken.

Wij kunnen u helpen bij het organiseren en het verzorgen van o.a. de;
• aankleding en bloemen
• muziek en sprekers, zelfs bij het schrijven van een toespraak
• de kaart en teksten op de kaart
• de catering na de dienst, maar ook bijvoorbeeld een afsluitend familiediner
• rituelen voor de nabestaanden ter nagedachtenis van de overledene

Hiernaast zullen wij u als een ceremoniemeester bij staan voor en tijdens het afscheid. Vooraf door u zoveel mogelijk werk uit handen te nemen. En tijdens de plechtigheid zodat u de ruimte heeft om zelf bewust deel te nemen deelnemen aan de afscheidsbijeenkomst.

Ook hier geldt; wij zijn er daar waar u ons nodig heeft. Professioneel betrokken.